Author : Nikola Vítová

Jak správně používat UTM parametry

UTM je zkratka pro „Urchin Tracking Module“.  Jde o pět variant parametrů URL, které se využívají v marketingu pro snadné sledování účinnosti online kampaní napříč zdroji a médii. Zní to složitě, ale je to více než jednoduché. Nejlépe to pochopíte, když je začnete reálně používat.  UTM parametry utm_source – použijte ke sledování zdroje, tedy nástroje, […]

Jak vytvořit mediaplán

Bez podrobného plánu, nevíme kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout.  Mediaplán je součást komunikační strategie každé značky. Jde o plán komunikace, jejího načasování, investic, očekávaného obratu atd. Na jeho základě pak můžeme vyhodnocovat úspěšnost, případně strategii v průběhu měnit a nasadit plán B.  Přípravná fáze mediálního plánu Stanovení cílů, rozpočtu a načasování Analýza trhu, konkurence, […]

Začínáme s Google Analytics

Google Analytics se řadí mezi nejpoužívanější analytické nástroje, díky kterému můžeme získat statistická data o uživatelích webových stránek. Jde o velmi šikovný nástroj, který vám usnadní spoustu práce a budete ho s radostí používat denně. Lze díky němu sledovat jak historickou tak aktuální návštěvnost webu, uživatelské chování, jejich konverze a mnoho dalšího.  Pokud jste úplnými […]

Asistované konverze

Asistovaná konverze znamená, že se konverze uskutečnila za nějaké asistence. V našem případě, za asistence dalšího z kanálů, které vodí návštěvníky na náš web.  Je dobré si uvědomit, že téměř vždy platí, že se konverze neuskuteční hned po první návštěvě webu. Pokud bychom chtěli vědět po kolika návštěvách nám zákazníci nejčastěji konvertují, pak se budeme […]

Obecně o návštěvnosti webu

Návštěvnost neboli Traffic nebo chcete li provoz na stránkách. Jde o jednu z nejdůležitějších metrik. V Google Analytics je označeno jako zdroj/médium. Díky zvyšování návštěvnosti zvyšujeme potencionální možnost uskutečnění konverze. (nákup, vyplnění formuláře, shlédnutí videa atp.)  Zdroje návštěvnosti Vyhledávače – webové vyhledávače, které na základě obsahu hledání najde ve své databázi vhodné výsledky. Například Google, […]