Digitální strategie

Mít dobrý plán, je základem úspěchu. Společně si vydefinujeme, kam se chcete dostat a následně vymyslíme cestu a postup, jak tohoto cíle dosáhnout. Každý projekt je pro nás jedinečný a věnujeme se mu jako vlastnímu.  Vytvoříme pro Vás detailní a přehlednou strategii, která povede k dosažení vytyčených cílů.

Definice značky

Společné vytýčení mise, vize vaší značky a také cíle připravované kampaně. 

Průzkum trhu

Detailní průzkum trhu a vymezení vůči konkurenci.

Specifikace příležitostí

Podrobná specifikace příležitostí, cílových skupin a jejich chování. 

Definice cílů kampaně

Vytýčení cílů připravované kampaně a obsahu komunikace.

Příprava Mediaplánu

Příprava podrobného mediaplánu skrz vybrané marketingové kanály. 

Vyhodnocení

Měření a vyhodnocení vytýčených cílů kampaně napříč využitými kanály.