Jak vytvořit mediaplán

Bez podrobného plánu, nevíme kam směřujeme a čeho chceme dosáhnout.  Mediaplán je součást komunikační strategie každé značky. Jde o plán komunikace, jejího načasování, investic, očekávaného obratu atd. Na jeho základě pak můžeme vyhodnocovat úspěšnost, případně strategii v průběhu měnit a nasadit plán B. 

Přípravná fáze mediálního plánu

  • Stanovení cílů, rozpočtu a načasování
  • Analýza trhu, konkurence, cílové skupiny
  • Volba komunikačních kanálů a strategie jejich využití
  • Strategický plán – plán komunikace v jednotlivých kanálech, rozpočet na reklamu, detailní rozpis investic dle kategorií
  • Reporting

Forma mediaplánu

Nejčastěji je plán připravován ve formě tabulky. Nejjednodušší je tedy využít Excel nebo nástroj Tabulky od Google, který můžete jednoduše sdílet mezi sebou. 

Tabulka by měla být dělená po týdnech a kvartálech. Měla by obsahovat: typy médií a vyznačení plánované aktivity. 
Je dobré vytvořit si i doplňující tabulku, kde bude naplánován rozpočet na daný kanál a období, plánovaný zásah publika a očekávané výsledky. 

mediaplan

Jak vytvořit mediaplán