Atribuční modely

Atribuční model je označení pro soubor pravidel, na jejichž základě Google Analytics rozděluje zásluhu na získání konverze mezi zdroje návštěv webu. 

Díky těmto modelům můžeme mít lepší přehled o výkonu reklam. Můžeme poté reklamu lépe optimalizovat.

Atribuční modely jsou dostupné pouze pro kliky z vyhledávací sítě Google nebo Seznam. Každá síť má své vlastní nastavení těchto modelů. 

Atribuční modely

Last Interaction – Poslední kliknutí – systém připíše celý kredit za uskutečněnou konverzi poslednímu kliknutí. 

First Interaction – První kliknutí – systém připíše celý kredit za uskutečněnou konverzi prvnímu kliknutí.  

Linear – Lineární – systém rozdělí kredit za uskutečněnou konverzi rovnoměrně mezi všechny interakce s reklamami na trase.

Position Based – Na základě pozice – systém přiřadí 40% kreditu první a poslední interakci na trase ke splnění konverze. Zbývajících 20% rozdělí mezi ostatní interakce na trase. 

Time Decay – S nárůstem v čase – systém rozdělí kredit za uskutečněnou konverzi s nárůstem v čase. 

Data based – Na základě dat – systém rozdělí kredit za uskutečněnou konverzi na základě skutečného přínosu jednotlivých intrakcí na trase. (dá se využít jen u účtu s velkým množstvím dat) 

atribuce

Který model zvolit? 

Zvolený model záleží na tom, jaký typ kampaně právě plánujete. Nejčastěji se však používá lineární model nebo model s nárůstem v čase. Jde-li však o kampaň, kde hraje prim video reklama, pak nejspíš zvolíte První klik. 

Atribuční modely